KUNT U DE
UITDAGING VAN EEN FUSIE AAN?

Fusiemanagement

Fusies zijn hachelijke ondernemingen, waarvan het succes geenszins vanzelfsprekend is. Een mix van persoonlijke belangen, culturele verschillen, onduidelijke verhoudingen en inhoudelijke hersenkrakers maakt ieder fusietraject een lastig te bedwingen achtbaan.

“They are, like second marriages, a triumph of hope over experience. A stream of studies has shown mergers have even higher failure rates than liaisons of Hollywood stars”

The Economist

Model

Een fusieproces volgt niet het lineaire pad dat we gewend zijn bij veranderprocessen. Nieuwe fasen starten voordat eerdere fasen zijn afgesloten. Dat leidt tot onzekerheid en soms verwarring. Die worden versterkt doordat toezichthouders, bestuurders en management andere rollen vervullen dan gebruikelijk. Een helder proces, waarin met de emoties rond fusies goed rekening wordt gehouden, is daarom onontbeerlijk.

Het beproefde 4-fasen model uit “Fuseren is Topsport” helpt de slaagkans van uw fusie aanzienlijk te vergroten. Niet alleen om te komen tot een fusie, maar ook om van uw fusie een daadwerkelijk succes te maken. Door evenwichtige aandacht voor zowel de menselijke kant van een fusieproces als de projectmanagementkant ervan.

Fasen

Oriëntatie
In de oriëntatiefase onderzoeken partijen elkaar en het fusievoornemen: wat zijn de motieven voor samenwerking, zijn die valide, is fusie de juiste samenwerkingsvorm, passen we bij elkaar, gaat het meerwaarde opleveren, is er genoeg chemie, waar gaat het eigenlijk om, wat willen we afzonderlijk, wat hebben we aan elkaar?

Ontwerp
De ontwerpfase steekt dieper. Hoe gaat de nieuwe organisatie eruit zien, hoe zien de top- en hoofdstructuur eruit, welke concrete doelen gaan we realiseren, welke aanpak kiezen we na fusie, wat is de besturingsfilosofie? Ook komen in deze fase zaken aan bod als waardebepaling, due diligence, mededingingsrecht en medezeggenschap.

Inrichting
Bij de inrichtingsfase gaat het erom het nieuwe schip op de golven te houden: personeelssystemen moeten geïntegreerd worden, de budgetten beheerst, mensen moeten benoemd worden op nieuwe functies, een nieuwe website in de lucht. Hoe tijdens deze grondige verbouwing de winkel gewoon draaiende houden is hier de opgave.

Transformatie
Tijdens de transformatiefase wordt het nieuwe schip op koers gebracht: de fusiedoelen moeten geïncasseerd gaan worden. Hier doen we het allemaal voor. Hoe gaan we dat doen, wie levert welke bijdrage, hoe bewaken we dat. Nu gaat de meerwaarde van de fusie gerealiseerd en getoond worden.

Methodiek

Een goed fusieproces is een koorddansact. Persoonlijke belangen, culturele verschillen, onduidelijke verhoudingen en inhoudelijke issues vormen afbreukrisico’s die permanent bewaakt en gemanaged moeten worden. Dit vergt een intelligente projectstructuur waarin voldoende checks & balances zijn aangebracht, met duidelijke rollen voor toezichthouders, bestuurders, management en adviseurs. Aandacht voor de mensen, focus op de inhoud, heldere communicatie en de juiste expertise om de tafel helpen om resultaat te boeken.

Sleutelfunctionarissen worden actief in het fusieproces betrokken en uitgedaagd het beste van hun expertise te laten zien. Uitdagende doelstellingen en intellectuele uitdagingen beperken de weerstand. Hulpstructuren legitimeren mensen om hun bijzondere rol in een fusie te spelen en helpen de persoonlijke belangen te verenigen met de fusiedoelstelling. Zo min mogelijk geheimzinnigheid en zo veel mogelijk open communicatie creëren draagvlak en zorgen voor vaart in het proces. Scherp en onafhankelijk programmamanagement houdt alle belangen in het oog en borgt de voortgang.

Fuseren is topsport

“Een heldere en bruikbare handleiding voor mensen die met structurele vormen van samenwerken te maken hebben. Het gaat over de fases in de samenwerking c.q. fusie. Het gaat over doelen en motieven, over intentieverklaringen, cultuuraspecten, communicatie en besluitvorming. Het beschrijft in heldere structuur de onderwerpen zoals ze in de literatuur genoemd worden. Maar hier worden ze gekoppeld aan de glasharde praktijk met zeer herkenbare voorbeelden en dat maakt het boek zo leesbaar en bruikbaar.”

prof.dr. Jo Caris, TiasNimbas, op Managementboek.nl

De eerste druk van ‘Fuseren is Topsport’ verscheen in 2009 en was direct een succes. Het beschrijft in duidelijke bewoordingen hoe een fusie te managen. In 2010 werd het boek bekroond met de Professionaliseringsprijs voor organisatieadviseurs, van de Vrije Universiteit Amsterdam. Goed leesbaar, vol met praktische checklists, formats en voorbeelden geeft het inzicht in de planning en valkuilen van het fusieproces.

Theo van Iperen

Theo van Iperen (1965), oprichter en managing partner van Giotto management consultants, is expert in het begeleiden van fusies en samenwerkingstrajecten. Hij wordt gezien als een van de toonaangevende onafhankelijke organisatieadviseurs in Nederland. In 1999 behaalde hij zijn mastergraad in Management Consultancy aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2009 bundelde hij zijn fusie ervaring in het boek ‘Fuseren is Topsport’. Bij zijn aanpak van veranderprocessen laat hij de aandacht voor de emotionele kant van veranderprocessen hand in hand gaan met de projectmanagement kant ervan. Met deze krachtige combinatie helpt hij organisaties respectvol en effectief veranderingen door te voeren.

“Een fusie is een zeer complex proces waarbij van alles mis kan gaan zowel op financieel of bedrijfskundig terrein maar zeker ook door persoonlijke interacties, personele uitdagingen en/of culturele verschillen. Door de uitgebreide ervaring die Theo met zich meebrengt creëert hij structuur en geeft hij inzichten in de stapsgewijze processen die belangrijk zijn voor een fusie. Daarnaast heeft hij veel aandacht voor de cultuur en voor de menselijke maat.”

Dr. Alain Kummer, voormalig CEO Bislife, op LinkedIn

Begeleiding

Een doordachte methodiek en jarenlange praktijkervaring verhogen de slagingskans van uw fusie enorm. Giotto management consultants heeft sinds 2000 vele fusies en samenwerkingstrajecten begeleid. Met professionele procesbegeleiding, waarin een robuust proces en de menselijke maat hand in hand gaan.

Stevig projectmanagement gekoppeld aan een uitgelezen strategie om alle relevante stakeholders te verbinden aan uw fusievoornemen. Een grotere kans op succes krijgt u niet.

Game

Zijn uw toezicht, bestuur en management eraan toe om de uitdaging van een fusie aan te gaan? Is iedereen bereid en in vorm om de achtbaan te betreden die een fusie vaak is? Met een voor fusieprocessen ontwikkelde en op uw situatie toe te snijden game, simuleren we kritische momenten in het fusieproces. Om te zien of u er klaar voor bent. Bij voorkeur met uw fusiepartner, maar eventueel ook alleen voor uw eigen organisatie.

Telefoonnummer
071 519 1200

Email
info@giotto.nl